รายการ

  • อเมริกา

Wednesday, May 31, 2017

รูปกิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนยุโรป และ อเมริกา

น้องฝน นักเรียนแลกเปลี่ยน เยอรมนี 2015 นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศสเปน


นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศฝรั่งเศส
นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศ สวีเดน


0 comments:

Post a Comment