รายการ

  • อเมริกา

Sunday, May 5, 2019

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ อิตาลี

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่  อิตาลี


โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ  อิตาลี  หรือ Student Exchange Program    ของ OEC เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างองค์กรนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงประเทศต่างๆ ทวีปยุโรป  


      
เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนร่วมสอบแข่งขัน เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย  กับประเทศในทวีปยุโรป เป็นระยะเวลาถึง 10 เดือน นักเรียนที่เข้าร่วมสมัครในโครงการและได้รับการตอบรับ ให้เป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ไปศึกษาจนครบกำหนด สามารถนำเกรดมาเทียบโอนหน่วยกิต กับ โรงเรียนในประเทศไทย ได้ตามหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศอิตาลี เป็นอีกหนึ่งประเทศในยุโรปที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และเป็นประเทศในฝันของหลาย ๆ คนในการไปเยือนสักครั้งหนึ่ง อิตาลีนอกจากจะมีประวัติศาสตร์, อาคาร, ศิลปะที่สวยงามแล้ว เทศกาล อาหารอิตาเลียน วัฒนธรรมต่าง ๆ ก็น่าเรียนรู้เช่นเดียวกัน หลากหลายเหตุผลที่คนหลากหลายกลุ่มนิยมไป เรียนต่อประเทศอิตาลี เพราะถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มึความเจริญทางด้านการศึกษาเป็นอย่างมากเพราะมีสถาบันการเรียนที่มีคุณภาพสูงและเป็นผู้นำด้านการศึกษา  มีหลากหลายสาขาวิชาที่เปิดสอนเช่น  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะ การออกแบบ และอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกในเรื่องคุณภาพการสอน รวมทั้งมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่เป็นแรงจูงใจในการไปสู่เป้าหมายทางการศึกษา และประสบความสำเร็จในอาชีพ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน ที่  อิตาลี 2019-2020

เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิต, วัฒนธรรมและประเพณีของชาวอิตาเลียน
ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาจากเจ้าของภาษา  อิตาลี โดยตรง
รับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศอิตาลี คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่  อิตาลี 


-นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-18 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง)
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)
-นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
-นักเรียนมีความประพฤติดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี 
-สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้ามหลักฐานการสมัคร โครงการ แลกเปลี่ยน 

1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
2.     สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กรุงเทพฯ :  ปิ่นเกล้า 02-8819344  LINE ID: oecglobalthailand
เชียงใหม่ :  053-285157 LINE ID: oec_cm5
0 comments:

Post a Comment