รายการ

  • อเมริกา

Thursday, February 4, 2016

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ สวิตเซอร์แลนด์

  โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่  สวิตเซอร์แลนด์

สมัคร และ สอบได้ที่เชียงใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ  สวิสเซอร์แลนด์  หรือ Student Exchange Program    ของ GIE เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างองค์กรนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงประเทศต่างๆ ทวีปยุโรป  

 เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนร่วมสอบแข่งขัน เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย  ประเทศในทวีปยุโรป เป็นระยะเวลาถึง 10 เดือน นักเรียนที่เข้าร่วมสมัครในโครงการจะได้รับการตอบรับ ให้เป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ไปศึกษาจนครบกำหนด สามารถนำเกรดมาเทียบโอนหน่วยกิต กับ โรงเรียนในประเทศไทย ได้ตามหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา ของกระทรวง                                 ศึกษาธิการ

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องคุณภาพการศึกษาสูงที่สุด ในโลก และเปิดกว้างรับนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยบางแห่งมีนักเรียนต่างชาติถึง 40% จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักเรียนต่างชาติทั่วโลก


การโรงแรมถือเป็นหลักสูตรที่โดดเด่นที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยนักเรียนไทยนิยมเดินทางไปศึกษาต่อกันจำนวนมาก เนื่องจากโรงเรียนสอนวิชาการโรงแรมถือกำหนดขึ้นครั้งแรกในประเทศนี้ ในปี 1883 หรือกว่า 100 ปีมาแล้ว และเป็นต้นตำรับมาตรฐานการบริการของธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วการโรงแรม จนมีคำพูดปากว่า ‘Swiss Hospitality’ หรือการต้อนรับแบบชาวสวิส และยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการสอนด้านการโรงแรมชั้นนำของโลก นักเรียนที่สนใจไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ ควรเตรียมตัวเรื่องภาษาเป็นอย่างแรกโดยต้องสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากสถาบันส่วนใหญ่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันสวิตเซอร์แลนด์มีภาษาราชการ 3 ภาษา คือ เยอรมัน ฝรั่งเศส และ อิตาเลียน หากมีความรู้ภาษาต่างๆ เหล่านี้เพิ่มเติมจะยิ่งได้เปรียบ และให้ปรับตัวได้เร็วขึ้นหรือหากไม่มีก็สามารถลงเรียนเพิ่มเติมได้ สำหรับการสอนการโรงแรมของสวิตเซอร์แลนด์ เน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการฝึกงานจริงและได้รับค่าจ้างอีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน ที่  สวิตเซอร์แลนด์ 2019-2020


เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิต, วัฒนธรรมและประเพณีของชาวสวิส 
ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาจากเจ้าของภาษา  สวิตเซอร์แลนด์ โดยตรง
รับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 10 ทุน
        

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่  สวิตเซอร์แลนด์ 


- นักเรียนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี (อายุ 15 ปี ก่อนวันเดินทาง)
- กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า
- มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับดี 
- มีผลการเรียนรวม 2.5 ขึ้นไป เกรดทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.00
- มีพฤติกรรมดี ความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนก่อนเดินทางโครงการ แลกเปลี่ยน ที่  สวิตเซอร์แลนด์


 ทางโครงการ แลกเปลี่ยน จะจัดการดูแลเกี่ยวกับเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการทำวีซ่าและการศึกษาต่างๆ ให้กับเยาวชน 

รวมทั้งมีการจัด ค่าย อบรมภาษาอังกฤษ และ เตรียมความพร้อม ก่อนไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 2 วัน 1 คืน 

หลักฐานการสมัคร โครงการ แลกเปลี่ยน 

1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
2.     สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนสอบคัดเลือกนักเรียน  แลกเปลี่ยนไปยุโรป โหลดใบสมัคร !!

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กรุงเทพฯ :  ปิ่นเกล้า 02-8819344  LINE ID: oecglobalthailand
เชียงใหม่ :  053-285157 LINE ID: oec_cm5
0 comments:

Post a Comment