รายการ

  • อเมริกา

Sunday, May 5, 2019

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ สเปน

 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่  สเปน
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ  สเปน หรือ Student Exchange Program  ของ OEC เกิดจาก ความร่วมมือกันระหว่างองค์กรนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป 

  เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนร่วมสอบแข่งขัน เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย  กับประเทศในทวีปยุโรป เป็นระยะเวลาถึง 10 เดือน นักเรียนที่เข้าร่วมสมัครในโครงการและได้รับการตอบรับ ให้เป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ไปศึกษาจนครบกำหนด สามารถนำเกรดมาเทียบโอนหน่วยกิต กับ โรงเรียนในประเทศไทย ได้ตามหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

การเรียนที่สเปนถือเป็นการได้เปรียบเพราะภาษาสเปนเป็นภาษาราชการของ 21 ประเทศทั่วโลก สเปนเป็นหนึ่งในประเทศที่คนไทยรู้จักกันดีจากแฟชั่น และกีฬา ซึ่งหลาย ๆ คนเองก็นิยมไปเรียนต่อประเทศสเปน หรือเรียนภาษาสเปน ที่ประเทศสเปน โดยเฉพาะในหลักสูตรทางด้านแฟชั่นดีไซน์ ทั้งยังเป็นประเทศที่สวยงาม และวัฒนธรรมและสถาปัตยากรรมที่เก่าแก่อีกประเทศหนึ่งของโลก
นักเรียนแลกเปลี่ยนสเปน


วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน ที่  สเปน  

เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของชาวสเปน
ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาจากเจ้าของภาษา สเปน โดยตรง
รับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศสเปน จำนวน 10 ทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่  สเปน


-นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-17 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง)
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)
-นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
-นักเรียนมีความประพฤติดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม


การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนก่อนเดินทางเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่  สเปน


 ทางโครงการ แลกเปลี่ยน จะจัดการดูแลเกี่ยวกับเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการทำวีซ่าและการศึกษาต่างๆ ให้กับเยาวชน 

รวมทั้งมีการจัด ค่าย อบรมภาษาอังกฤษ และ เตรียมความพร้อม ก่อนไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ วัน คืน 

นอกจากนี้ ยังมีการเรียนการสอนเพื่อฝึกอบรมเยาวชนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้มากขึ้น เป็นเวลา 100 ชั่วโมง

นักเรียนแลกเปลี่ยนสเปน

หลักฐานการสมัคร โครงการ แลกเปลี่ยน 

1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
2.     สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน

สนใจเข้าร่วมโครงการ  

(กรุงเทพฯ สาขาปิ่นเกล้า)     
โทร 089-1118964 พี่เบีย  LineID oecglobalthailand   


(เชียงใหม่) 
โทร 081-9603081 พี่จอย  LineID : oec_cm5
โทร 091-8581248 พี่เมย์  LineID : oeccm7 
0 comments:

Post a Comment