รายการ

  • อเมริกา

Wednesday, March 20, 2019

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่อเมริกา

 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่  สหรัฐอเมริกา


นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา


โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ  สหรัฐอเมริกา  หรือ Student Exchange Program   เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างองค์กรนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงประเทศต่างๆในทวีปยุโรป   เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนร่วมสอบแข่งขัน เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย ประเทศสหรัฐอเมริกและประเทศในทวีปยุโรป เป็นระยะเวลาถึง 10 เดือน นักเรียนที่เข้าร่วมสมัครในโครงการและได้รับการตอบรับ ให้เป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ไปศึกษาจนครบกำหนด สามารถนำเกรดมาเทียบโอนหน่วยกิต กับ โรงเรียนในประเทศไทย ได้ตามหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา


 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งประกอบด้วยรัฐต่างๆ 50 รัฐ เนื่องด้วยเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มหาศาลจึงมีหลากหลายสถานที่ที่งดงามและมหัศจรรย์ตามธรรมชาติ เช่น แกรนด์แคนย่อน น้ำตกไนแองการ่า  และมีอุทยานแห่งชาติที่งดงามอีกหลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตนส์ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ อุทยานแห่งชาติถ้ำแมมม็อธ ซึ่งหากมีโอกาสไปสักครั้งหนึ่งในชีวิต คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่เหล่านี้อย่างแน่นอน


สหรัฐอเมริกาเป็นนึ่งในประเทศยอดนิยมของนักเรียนไทยที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ ระบบการศึกษาในอเมริกาควบคุมแยกกันในแต่ละรัฐ ทุกรัฐมีหน่วยงานด้านการศึกษาคอยตรวจตรามาตรฐานของสถานศึกษา ประเทศอเมริกามีระบบการศึกษาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก นักเรียนจะต้องเรียนจบเกรด 12 หรือเทียบเท่าในโรงเรียนรัฐหรือเอกชน จึงจะสามารถเลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยได้

 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน ที่  สหรัฐอเมริกา 2019-2020


เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของชาวอเมริกัน
ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ แบบคนอเมริกัน
รับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 ทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่  สหรัฐอเมริกา


-นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-18 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง)
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)
-นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
-นักเรียนมีความประพฤติดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม


การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่  สหรัฐอเมริกา
 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา

หลักฐานการสมัคร โครงการ แลกเปลี่ยน 

1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
2.     สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน

 -โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEC Cultural Exchange จัดสอบทุกปี -

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กรุงเทพฯ :  ปิ่นเกล้า 02-8819344  LINE ID: oecglobalthailand
เชียงใหม่ :  053-285157 LINE ID: oec_cm5

0 comments:

Post a Comment