USA Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

UK Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

Spain Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information.

Italy Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

Sweden Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

German Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

Denmark Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information.

รายการ

  • อเมริกา

Saturday, February 13, 2016

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ อังกฤษ

 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่  อังกฤษ 


โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศ อังกฤษ หรือ Student Exchange Program ของ OEC มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนไทย ในการใช้ชีวิตและเข้าร่วมเรียนกับนักเรียนชาวต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กลับมาใช้เป็นต้นทุนทางความรู้เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีมาตรฐานสากลต่อไป.

     เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนร่วมสอบแข่งขัน เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาต่อในระดับมัธยม  ที่ประเทศในทวีปยุโรป เป็นระยะเวลา 5 เดือน สำหรับประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์ นักเรียนที่เข้าร่วมสมัครในโครงการและได้รับการตอบรับ ให้เป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ไปศึกษาจนครบกำหนด สามารถนำเกรดมาเทียบโอนหน่วยกิต กับ โรงเรียนในประเทศไทย ได้ตามหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ


   ประเทศอังกฤษ เป็นประเทศที่มีความเจริญ ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ศิลปะ อุตสาหกรรม และการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ จัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา ซึ่งมีห้องสมุด และแหล่งค้นคว้าทางวิชาการมากมาย จึงไม่น่าแปลกเลยที่จะมีผู้ให้ความสนใจมาศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเป็นจำนวนมากในแต่ละปี นอกเหนือจากประวัติศาสตร์ และระบบการเมืองการปกครองที่มีมายาวนานนับศตวรรษ ประเทศอังกฤษยังจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม ทั้งธรรมชาติ รวมไปถึงงานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เช่น ปราสาท และพระราชวังต่างๆ ปัจจุบัน การเข้าไปศึกษาในสหราชอาณาจักรนั้น ยากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีกฏเกณฑ์มากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นภาษา กฏการเข้าเรียนของนักเรียนต่างชาติ และยังมีค่าใช้จ่ายสูงอีกด้วย ฉะนั้นการเข้ามาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นประตูแรก ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาคการศึกษาของสหราชอาณาจักร และเป็นบันไดสำหรับนักเรียนที่สนใจอยากศึกษาต่อขั้นสูงในอณาคต ทั้งนี้ ประเทศอังกฤษยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น สโตนเฮนจ์ พระราชวังบัคกิงแฮม ทาวเวอร์บริดจ์ ทะเลสาบเลคดิสทริค กำแพงเฮเดรียน และเนื่องจากอังกฤษเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากนัก จึงสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรเลยทีเดียว


วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ อังกฤษ 2019-2020

เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของชาวอังกฤษได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาจากเจ้าของภาษา  อังกฤษ โดยตรงรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศอังกฤษ จำนวน 10 ทุนคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่ อังกฤษ นักเรียนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี (อายุ 15 ปี ก่อนวันเดินทาง)
กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,3-4-5 
- มีผลการเรียน 3 ปีย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 2.50
มีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการในระดับดี โดยมีเกรดภาษาอังกฤษและวิชาการไม่ต่ำกว่า 2.00


มีพฤติกรรมดี ความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
-มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่  อังกฤษ


          ทางโครงการ แลกเปลี่ยน จะจัดการดูแลเกี่ยวกับเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการทำวีซ่าและการศึกษาต่างๆ ให้กับเยาวชน
          รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัว การเข้าสังคม ตลอดจนการเตรียมตัวก่อนเดินทาง ก่อนไปใช้ชีวิตจริงๆในต่างประเทศ.


หลักฐานการสมัคร โครงการ แลกเปลี่ยน 


1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
2.     สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน


สอบคัดเลือกนักเรียน  แลกเปลี่ยนไปยุโรป โหลดใบสมัคร !!ค่าสมัครโครงการสำหรับ เชียงใหม่ 300 บาท
ค่าสมัครโครงการสำหรับ กรุงเทพฯ 300 บาท


โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ อังกฤษ

-โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEC Cultural Exchange จัดสอบทุกปี -
สอบถามรายละเอียดก่อนได้ที่ :

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กรุงเทพฯ :  ปิ่นเกล้า 02-8819344  LINE ID: oecglobalthailand
เชียงใหม่ :  053-285157 LINE ID: oec_cm5

www.oecglobal.com

 **** น้องๆนักเรียนที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลได้ฟรีค่ะ!! ****Thursday, February 4, 2016

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ สวิตเซอร์แลนด์

  โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่  สวิตเซอร์แลนด์

สมัคร และ สอบได้ที่เชียงใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ  สวิสเซอร์แลนด์  หรือ Student Exchange Program    ของ GIE เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างองค์กรนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงประเทศต่างๆ ทวีปยุโรป  

 เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนร่วมสอบแข่งขัน เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย  ประเทศในทวีปยุโรป เป็นระยะเวลาถึง 10 เดือน นักเรียนที่เข้าร่วมสมัครในโครงการจะได้รับการตอบรับ ให้เป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ไปศึกษาจนครบกำหนด สามารถนำเกรดมาเทียบโอนหน่วยกิต กับ โรงเรียนในประเทศไทย ได้ตามหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา ของกระทรวง                                 ศึกษาธิการ

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องคุณภาพการศึกษาสูงที่สุด ในโลก และเปิดกว้างรับนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยบางแห่งมีนักเรียนต่างชาติถึง 40% จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักเรียนต่างชาติทั่วโลก


การโรงแรมถือเป็นหลักสูตรที่โดดเด่นที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยนักเรียนไทยนิยมเดินทางไปศึกษาต่อกันจำนวนมาก เนื่องจากโรงเรียนสอนวิชาการโรงแรมถือกำหนดขึ้นครั้งแรกในประเทศนี้ ในปี 1883 หรือกว่า 100 ปีมาแล้ว และเป็นต้นตำรับมาตรฐานการบริการของธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วการโรงแรม จนมีคำพูดปากว่า ‘Swiss Hospitality’ หรือการต้อนรับแบบชาวสวิส และยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการสอนด้านการโรงแรมชั้นนำของโลก นักเรียนที่สนใจไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ ควรเตรียมตัวเรื่องภาษาเป็นอย่างแรกโดยต้องสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากสถาบันส่วนใหญ่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันสวิตเซอร์แลนด์มีภาษาราชการ 3 ภาษา คือ เยอรมัน ฝรั่งเศส และ อิตาเลียน หากมีความรู้ภาษาต่างๆ เหล่านี้เพิ่มเติมจะยิ่งได้เปรียบ และให้ปรับตัวได้เร็วขึ้นหรือหากไม่มีก็สามารถลงเรียนเพิ่มเติมได้ สำหรับการสอนการโรงแรมของสวิตเซอร์แลนด์ เน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการฝึกงานจริงและได้รับค่าจ้างอีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน ที่  สวิตเซอร์แลนด์ 2019-2020


เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิต, วัฒนธรรมและประเพณีของชาวสวิส 
ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาจากเจ้าของภาษา  สวิตเซอร์แลนด์ โดยตรง
รับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 10 ทุน
        

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่  สวิตเซอร์แลนด์ 


- นักเรียนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี (อายุ 15 ปี ก่อนวันเดินทาง)
- กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า
- มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับดี 
- มีผลการเรียนรวม 2.5 ขึ้นไป เกรดทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.00
- มีพฤติกรรมดี ความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนก่อนเดินทางโครงการ แลกเปลี่ยน ที่  สวิตเซอร์แลนด์


 ทางโครงการ แลกเปลี่ยน จะจัดการดูแลเกี่ยวกับเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการทำวีซ่าและการศึกษาต่างๆ ให้กับเยาวชน 

รวมทั้งมีการจัด ค่าย อบรมภาษาอังกฤษ และ เตรียมความพร้อม ก่อนไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 2 วัน 1 คืน 

หลักฐานการสมัคร โครงการ แลกเปลี่ยน 

1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
2.     สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนสอบคัดเลือกนักเรียน  แลกเปลี่ยนไปยุโรป โหลดใบสมัคร !!

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กรุงเทพฯ :  ปิ่นเกล้า 02-8819344  LINE ID: oecglobalthailand
เชียงใหม่ :  053-285157 LINE ID: oec_cm5