รายการ

  • อเมริกา

Sunday, May 5, 2019

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ ฝรั่งเศส

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ ประเทศฝรั่งเศสโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ  ฝรั่งเศส  หรือ Student Exchange Program    ของ OEC มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนไทย ในการใช้ชีวิตและเข้าร่วมเรียนกับนักเรียนชาวต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กลับมาใช้เป็นต้นทุนทางความรู้ เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีมาตรฐานสากลต่อไป.

  เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนร่วมสอบแข่งขัน เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย  ประเทศในทวีปยุโรป เป็นระยะเวลาถึง 10 เดือน นักเรียนที่เข้าร่วมสมัครในโครงการและได้รับการตอบรับ ให้เป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ไปศึกษาจนครบกำหนด สามารถนำเกรดมาเทียบโอนหน่วยกิต กับ โรงเรียนในประเทศไทย ได้ตามหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาในระดับแนวหน้าประเทศหนึ่งของโลก มีสถาบันระดับอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงกว่าหลายร้อยแห่ง และปริญญาบัตรที่ออกโดยสถาบันการศึกษาเหล่านี้ก็ยังเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศอีกด้วยรัฐบาลฝรั่งเศสได้ใช้งบประมาณประจำปีประมาณ 20% ทุ่มให้กับการศึกษาคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 6,000 ยูโรต่อนักศึกษา 1 คน ส่วนนักศึกษาต่างชาติก็ได้รับอภิสิทธิ์นี้เช่นเดียวกันกับนักศึกษาฝรั่งเศสในฝรั่งเศส ระดับคุณภาพชีวิตสูง ดังจะเห็นได้จากระบบการขนส่งมวลชนที่สะดวกรวดเร็ว บริการสุขอนามัยที่เข้าถึงประชาชนทุกระดับและราคาไม่แพง ความปลอดภัยในชีวิตสูงและมีความเป็นอยู่ที่สงบสุข 


ในแง่ของศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสั่งสมมานานที่สุดในโลก วัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตของคนฝรั่งเศสอย่างแยกกันไม่ออก ดังจะเห็นได้จากงานเทศกาลทางวัฒนธรรม การแสดงต่าง ๆ แฟชั่น อาหารฝรั่งเศส และด้านภาพยนตร์ ในแต่ละปีประเทศฝรั่งเศสจะผลิตภาพยนตร์ออกมาฉายทั้งหมดประมาณ 120-150 เรื่อง ปารีสจึงได้รับฉายานามว่าเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ทั้งยังมีเทศกาลหนังเมืองคานส์ ที่ดังไปทั่วโลก


วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน ที่  ฝรั่งเศส 2019-2020

เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิต, วัฒนธรรมและประเพณีของชาวฝรั่งเศส
ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาจากเจ้าของภาษา  ฝรั่งเศส โดยตรง
รับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 10 ทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่  ฝรั่งเศส 


- นักเรียนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี (อายุ 15 ปี ก่อนวันเดินทาง)
- กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,3-4-5 
- มีผลการเรียน 3 ปีย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการในระดับดี โดยมีเกรดภาษาอังกฤษและวิชาการไม่ต่ำกว่า 2.00
- มีพฤติกรรมดี ความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
-มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่  ฝรั่งเศส


 ทางโครงการ แลกเปลี่ยน จะจัดการดูแลเกี่ยวกับเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการทำวีซ่าและการศึกษาต่างๆให้กับเยาวชน 

รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศและ เตรียมความพร้อม ก่อนไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ 

หลักฐานการสมัคร โครงการ แลกเปลี่ยน 

1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
2.     สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน

ค่าสมัครโครงการสำหรับ เชียงใหม่ 300 บาท
ค่าสมัครโครงการสำหรับ กรุงเทพฯ 300 บาท


โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่  ฝรั่งเศส


-โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEC Cultural Exchange จัดสอบทุกปี -


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กรุงเทพฯ :  ปิ่นเกล้า 02-8819344  LINE ID: oecglobalthailand
เชียงใหม่ :  053-285157 LINE ID: oec_cm5

www.oecglobal.com

 **** น้องๆนักเรียนที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลได้ฟรีค่ะ!! ****0 comments:

Post a Comment