รายการ

  • อเมริกา

Friday, November 15, 2019

รูปกิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนยุโรป และ อเมริกา

น้องฝน นักเรียนแลกเปลี่ยน เยอรมนี 2015 















นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศสเปน














นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศฝรั่งเศส












นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศ สวีเดน


0 comments:

Post a Comment