รายการ

  • อเมริกา

Sunday, May 5, 2019

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ ประเทศนอร์เวย์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ ประเทศนอร์เวย์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ Norway หรือ Student Exchange Program     ของ OEC มี วัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนไทย ในการใช้ชีวิตและเข้าร่วมเรียนกับนักเรียนชาวต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กลับมาใช้เป็นต้นทุนทางความรู้ เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีมาตรฐานสากลต่อไป.

  เปิด โอกาสให้น้องๆ เยาวชนร่วมสอบแข่งขัน เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย  ประเทศในทวีปยุโรป เป็นระยะเวลาถึง 10 เดือน นักเรียนที่เข้าร่วมสมัครในโครงการและได้รับการตอบรับ ให้เป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ไปศึกษาจนครบกำหนด สามารถนำเกรดมาเทียบโอนหน่วยกิต กับ โรงเรียนในประเทศไทย ได้ตามหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ


วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน ที่  นอร์เวย์ 2019-2020
เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิต, วัฒนธรรมและประเพณีของชาวฝรั่งเศส
ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาจากเจ้าของภาษา  ฝรั่งเศส โดยตรง
รับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 10 ทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่  นอร์เวย์

นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-18 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง)
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)
นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
นักเรียนมีความประพฤติดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม

 
ทางโครงการ แลกเปลี่ยน จะจัดการดูแลเกี่ยวกับเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการทำวีซ่าและการศึกษาต่างๆให้กับเยาวชน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศและ เตรียมความพร้อม ก่อนไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ 

หลักฐานการสมัคร โครงการ แลกเปลี่ยน 

1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
2.     สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน
ค่าสมัครโครงการสำหรับ เชียงใหม่ 300 บาท
ค่าสมัครโครงการสำหรับ กรุงเทพฯ 300 บาท

-โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEC Cultural Exchange จัดสอบทุกปี -

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กรุงเทพฯ :  ปิ่นเกล้า 02-8819344  LINE ID: oecglobalthailand
เชียงใหม่ :  053-285157 LINE ID: oec_cm5

www.oecglobal.com

 **** น้องๆนักเรียนที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลได้ฟรีค่ะ!! **

1 comments:

  1. ใบสมัครซื้อได้ที่ไหนคะ

    ReplyDelete